Cenník

Virtuálnych sídiel a virtuálnych trvalých pobytov

Cena za virtuálne sídlo alebo virtuálny trvalý pobyt záleží od konkrétnej adresy a dĺžky obdobia predplatného. Nižšie sa viete prekliknúť na kompletný cenník pre jednotlivé služby:

Pozrite si cenník pre virtuálne sídla.

Pozrite si cenník pre trvalý pobyt.

0
Virtuálne sídlo od
0
Trvalý pobyt od
0
Adresy
poskytnutie-sidla-bratislava-1.jpeg

Pozrite si cenník pre virtuálne sídla

Cena za virtuálne sídlo záleží od konkrétnej adresy (mesta) a od dĺžky obdobia predplatného. Na výber máte predplatné na 6 mesiacov, 1 rok, 2 roky alebo 4 roky. Čím je predplatné dlhšie, tým získate nižšiu cenu za mesiac. Cenu za sídlo uhrádzate vopred na celé obdobie vybraného predplatného.

Pozrite si cenník pre virtuálne trvalé pobyty

Cena za virtuálny trvalý pobyt záleží od konkrétnej adresy (mesta) a od dĺžky obdobia predplatného. Na výber máte predplatné na 6 mesiacov, 1 rok alebo 2 roky. Čím je predplatné dlhšie, tým získate nižšiu cenu za mesiac. Cenu za trvalý pobyt uhrádzate vopred na celé obdobie vybraného predplatného.

Image
logo adresáreň

Pozrite si naše adresy sídiel a trvalých pobytov

Naše sociálne siete: