Objednávka adresy trvalého pobytu (cenník)

služba je určená len pre občanov SR

Typ pobytu

Vyberte jednu z možností
Vyberte mesto, v ktorom chcete trvalý/prechodný pobyt
Vyberte jednu z možností
Musíte vybrať dlžku predplatného virtuálneho sídla:
Objednávateľ
Zadajte údaje na osobu, ktorá si zriaďuje trvalý/prechodný pobyt:
Meno a priezvisko osoby objednávateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska objednávateľa nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska objednávateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska objednávateľa nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska objednávateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia objednávateľa nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo objednávateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Invalid Input
Meno a priezisko 1. dieťaťa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Dátum narodenia 1. dieťaťa nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Meno a priezisko 2. dieťaťa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Dátum narod. 2. dieťaťa nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak

Kontaktné údaje

E-mail nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Tel. číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Kde vám pošleme súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt?
Vyberte jednu z možností
Napíšte adresu, kde vám máme poslať náš súhlas vlastníka bytu k prihláseniu na trvalý/prechodný pobyt
Doplnkové služby
Invalid Input
Nezadali ste správny overovací kód - je potrebné zaškrtnúť, že nie ste robot.
Počkajte prosím ...
logo adresáreň

Pozrite si naše adresy sídiel a trvalých pobytov

Naše sociálne siete: