Blog

Schránková firma, registračná adresa, virtuálne sídlo - aké sú rozdiely?

Často si ľudia zamieňajú pojem schránková firma s virtuálnym sídlom alebo s registračnou adresou. Aký je ale reálny význam jednotlivých pojmov a aké sú rozdiely? Tieto pojmy sú podobné, avšak nie je to vždy myslené pod rovnakým významom.

Adresa sídla pre zahraničné osoby - podnik zahraničnej osoby

V tomto článku si bližšie rozoberieme podmienky podnikania zahraničných osôb na území Slovenskej republiky, najmä s ohľadom na adresu sídla, resp. miesta podnikania.

Aký je rozdiel medzi sídlom firmy a prevádzkarňou?

Sídlo a prevádzkareň firmy sú dva často zamieňané pojmy, pričom majú odlišný význam a plnia iný účel. V tomto článku si bližšie priblížime základné rozdiely medzi nimi.

Trvalý pobyt - ako a kde ho nahlásiť, čo k tomu potrebujem

Tento článok Vám prináša odpovede na najčastejšie otázky k trvalému pobytu, ako aj k službe virtuálneho trvalého pobytu.

Vzor: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením na trvalý pobyt - šablóna tlačiva na úrad

Pre prihlásenie občana na trvalý pobyt je potrebné splniť viacero náležitostí, ktoré ustanovuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len “zákon o hlásení pobytu”). Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnúť vzor súhlasu vlastníka s prihlásením občana SR na trvalý pobyt.

Reálny a virtuálny trvalý pobyt: Aký je medzi nimi rozdiel?

V dnešnej dobe sa čoraz viac stretávame s pojmom a službou virtuálny trvalý pobyt alebo aj administratívny trvalý pobyt. O čo ide a aký je rozdiel oproti reálnemu trvalému pobytu si bližšie rozoberieme v tomto článku.

Ako získať bonusovú kartu na parkovanie, ak ešte nemáte trvalý pobyt v Košiciach?

Od novembra 2023 vstúpila do platnosti zmena parkovacieho systému v Košiciach. Okrem zvyšovania cien či zmien parkovacích zón jednou z najdôležitejších noviniek je zavedenie tzv. bonusovej karty.

Máte zrušený trvalý pobyt? Toto je riešenie pre vás

Vlastník bytu alebo domu môže kedykoľvek aj bez predošlého upozornenia zrušiť (odhlásiť) trvalý pobyt inej osobe (nevlastníkovi). Ide o právo vlastníka, nie jeho povinnosť. Po zrušení trvalého pobytu môže nastať pre osobu so zrušeným trvalým pobytom nepríjemná situácia. Existujú na to možnosti, ako riešiť problém zrušeného trvalého pobytu.

Sídlo firmy v byte alebo dome? Je to dobrý nápad?

Začínate podnikať a uvažujete, kde umiestniť sídlo firmy? Rozmýšľate nad využitím vlastného bytu či rodinného domu? Naša právna úprava to umožňuje, ale otázka znie, či je to tak výhodné, ako sa to môže na prvý pohľad zdať.

logo adresáreň

Pozrite si naše adresy sídiel a trvalých pobytov

Naše sociálne siete: