Schránková firma, registračná adresa, virtuálne sídlo - aké sú rozdiely?

Schránková firma, registračná adresa, virtuálne sídlo - aké sú rozdiely?

Často si ľudia zamieňajú pojem schránková firma s virtuálnym sídlom alebo s registračnou adresou. Aký je ale reálny význam jednotlivých pojmov a aké sú rozdiely? Tieto pojmy sú podobné, avšak nie je to vždy myslené pod rovnakým významom.

 

Registračná adresa a virtuálne sídlo

Pojmy registračná adresa, registračné sídlo alebo virtuálne sídlo nemájú definíciu obsiahnutú v zákonoch, pričom tieto označenia v zásade znamenajú to isté. Často sa tieto pojmy používajú najmä pri komerčných službách, ktoré poskytujú adresy sídiel pre zápis do obchodného registra alebo živnostenského registra. 

Každý podnikateľ  na Slovensku (fyzická osoba alebo právnická osoba) musí mať svoje sídlo, resp. miesto podnikania na nejakej fyzickej adrese, ktorá slúži ako adresa sídla na zápis do príslušných registrov. Ide o adresu, ktorá slúži na komunikáciu so štátnymi orgánmi, no podnikateľa nijako nezaväzuje, aby vykonával podnikateľskú aktivitu na danej adrese.

Služby virtuálneho sídla využívajú najmä domáce slovenské spoločnosti, živnostníci alebo aj zahraniční podnikatelia, keď nemajú vlastnú nehnuteľnosť, ktorú by mohli zapísať ako sídlo firmy do obchodného registra alebo živnostenského registra.

Výhodou služby virtuálneho sídla je najmä nízka nákladovosť. Služba virtuálneho sídla - registračnej adresy slúži len na poskytnutie nevyhnutného súhlasu vlastníka so zápisom nehnuteľnosti do OR, označenie schránky obchodným menom podnikateľa, prípadne notifikácie o prijatej pošte, skenovanie, preposielanie pošty.

 

Schránková firma

Tento pojem sa často používa v médiách a je obvykle spájaný s niečím negatívnym, najmä s tzv. offshore spoločnosťami v daňových rajoch. 

Pri definícií schránkovej firmy nám pomôže jej samotný názov - ide o spoločnosť, ktorej sídlo je len poštová adresa niekde v daňovom raji, ako napr. Belize, Panama. V týchto krajinách sa zakladajú schránkové firmy najmä z dôvodu ochrany, ktorú im poskytujú domáce zákony, a ktoré zaručujú anonymitu vlastníckych štruktúr v spoločnosti, či z dôvodu nízkej daňovej záťaže. Práve preto sa v niektorých prípadoch schránkové firmy využívajú na nekalé úmysly.

Samozrejme nemožno tvrdiť, že každá schránková firma v daňovom raji vykonáva nelegálnu činnosť. V dnešnej dobe sú často využívané najmä za účelom uľahčenia vstupu na medzinárodný trh, ochrana vlastníkov spoločnosti, alebo na využívanie daňových výhod v podobe legálnej daňovej optimalizácie.

Schránková firma a virtuálne sídlo teda neznamená to isté, aj keď častokrát schránková firma využíva aj služby virtuálneho sídlo a preto je to niekedy mätúce.

 

logo adresáreň

Pozrite si naše adresy sídiel a trvalých pobytov

Naše sociálne siete: