Trvalý pobyt - ako a kde ho nahlásiť, čo k tomu potrebujem

Trvalý pobyt - ako a kde ho nahlásiť, čo k tomu potrebujem

Tento článok Vám prináša odpovede na najčastejšie otázky k trvalému pobytu, ako aj k službe virtuálneho trvalého pobytu.

 

Čo je trvalý pobyt?

Ide o pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR.

 

Kto každý musí mať nahlásený pobyt?

Každý občan SR musí mať niekde nahlásený trvalý pobyt. Existuje ale výnimka v situácií, ak sa občan SR trvalo zdržiava v zahraničí.

 

V akej nehnuteľnosti môže byť nahlásený trvalý pobyt?

Pobyt je možné ohlásiť len v nehnuteľnosti, ktorá je označená:

 • súpisným, alebo
 • súpisným a orientačným číslom,

a zároveň nehnuteľnosť je určená na:

 • bývanie,
 • ubytovanie, alebo
 • na individuálnu rekreáciu.

 

Kde sa nahlasuje pobyt?

Pobyt sa nahlasuje v tzv. “ohlasovniach”, ide o obecné, miestne a mestské úrady. Ak meníte trvalý pobyt, tak nový pobyt si nahlasujete na ohlasovni v mieste nového bydliska.

 

Aké dokumenty potrebujete k nahláseniu trvalého pobytu?

K úspešnému ohláseniu trvalého pobytu sa budete musieť preukázať platným občianskym preukazom, poprípade ak sa vraciate zo zahraničia, tak platným cestovným dokladom. 

Následne budete musieť preukázať:

 • vlastnícke alebo spoluvlastnícke právo (napr. rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, list vlastníctva), alebo
 • oprávnenie, že si môžete prihlásiť pobyt v nehnuteľnosti (písomný súhlas vlastníka s príhlásením na trvalý pobyt s úradne osvedčeným podpisom).

Ak nie ste vlastníkom či spoluvlastníkom nehnuteľnosti, alebo bývate v podnájme a nechcú Vám umožniť si nahlásiť trvalý pobyt, tak môžete využiť cenovo dostupnú službu virtuálneho trvalého pobytu.

 

Sú nejaké riziká pre vlastníka nehnuteľnosti?

Trvalý pobyt sám o sebe nezakladá žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti ani k vlastníkovi nehnuteľnosti.  Napriek tomu sa môže stať, že osobu s pobytom v danej nehnuteľnosti budú hľadať rôzne štátne orgány (polícia, úrady), poštárky alebo exekútori, čo môže byť nepríjemné.

Ak má osoba na adrese trvalého pobytu ohlásenú aj živnosť alebo iné podnikanie, môžu ho za účelom kontroly navštevovať aj rôzne iné úrady, najčastejšie daňový úrad, úrad práce, Slovenská obchodná inšpekcia, alebo aj zákazníci podnikateľa, napríklad za účelom uplatňovania reklamácií.

 

Môže vlastník bytu/domu zrušiť trvalý pobyt inej osobe?

Vlastník nehnuteľnosti môže zrušiť trvalý pobyt inej osobe (ktorá nie je spoluvlastníkom nehnuteľnosti). Po zrušení trvalého pobytu sa trvalý pobyt zmení na obec, v ktorej bol trvalý pobyt naposledny nahlásený. Viac o téme zrušeného trvalého pobytu, vrátane jeho následkov a riešenia čo robiť, ak vám bol trvalý pobyt zrušený si prečítajte v článku: Zrušili vám trvalý pobyt? Máme pre vás riešenie.

 

Čo je virtuálny trvalý pobyt?

Virtuálny trvalý pobyt je služba, ktorá vám zabezpečí trvalý pobyt, avšak bez možnosti bývať v danej nehnuteľnosti. Virtuálny trvalý pobyt je z hľadiska formy rovnaký trvalý pobyt ako akýkoľvek iný trvalý pobyt a rovnako si ho viete zapísať aj do svojich osobných dokladov. V zásade teda virtuálny a reálny trvalý pobyt je to isté. Hlavný rozdiel je v tom, že na adrese virtuálneho trvalého pobytu síce nemôžete bývať, no viete využívať výhody, ktoré sú spojené s pobytom, v tom-ktorom meste (napr. dostupnejšie školy, škôlky, lekári..). 

 

Ako si objednať virtuálny trvalý pobyt?

Ako prvý krok je potrebné vyplniť online formulár k trvalému pobytu, následne vám prídu automaticky na e-mail dokumenty. Tie si vytlačíte, podpíšete a naskenované nám ich pošlete naspäť ma e-mail. Po zaevidovaní platby Vám následne poskytneme súhlas vlastníka nehnuteľnosti potrebný k ohláseniu trvalého pobytu.

 

Pre koho poskytujeme službu?

Virtuálny trvalý pobyt poskytujeme len pre občanov SR.

 

Je možné prihlásiť aj dieťa k virtuálnemu trvalému pobytu?

Áno, deti do 18 rokov sú zadarmo v cene predplatného, ak využíva službu aspoň 1 rodič. Služba ale nie je určená pre deti do 18 rokov samostatne, tzn., že musí službu trvalého pobytu využívať stále aspoň 1 z rodičov.

 

Aké výhody a služby sú spojené s virtuálnym trvalým pobytom?

Na začiatok je potrebné zdôrazniť, že so službou virtuálneho trvalého pobytu Vám nevzniká žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti. Prihlásenie na pobyt má len evidenčný charakter, tzn., že sa nesťahujete do bytu.

 

Služba so sebou prináša množstvo výhod, ako napr.:

 • možnosť zapísania novej adresy do občianskeho preukazu ako adresu trvalého pobytu,
 • využívanie výhod ako obyvateľa mesta (dostupnejšie školy, škôlky, lekári..),
 • označenie schránky Vašim menom pre účely doručovania zásielok,
 • notifikácia formou e-mailu o doručených zásielkach,
 • úschova zásielok a možnosť osobného prevzatia,
 • doplnkové služby (skenovanie, preposielanie, virtuálne miesto podnikania..).

 

V akých mestách poskytujeme služby

Službu virtuálneho trvalého pobytu poskytujeme na viacerých lukratívnych adresách:

 • v Košiciach na ulici Rastislavova 746/1,
 • v Žiline na ulici Veľká okružná 1309/17,
 • v Nitre na ulici Palánok 4605/1, a
 • v Trenčíne na ulici Hodžova 1509/22.

 

Koľko stojí služba trvalého pobytu a ako sa uhrádza?

Cena za službu trvalého pobytu závisí od dĺžky predplatného, ktoré si zvolíte. Na výber máte z niekoľkých možností:

 • na 6 mesiacov za 78,-€,
 • na 12 mesiacov za 132,-€,
 • na 24 mesiacov za 192,-€.

Mesačné platby nie sú možné, tzn., že za službu je potrebné zaplatiť naraz za celé obdobie predplatného vopred.

 

Kto nahlasuje pobyt?

Trvalý pobyt si nahlasujete vy samostatne a to na základe nami poskytnutého súhlasu vlastníka bytu. Prihlasujete si pobyt na príslušnej ohlasovni podľa adresy nového bydliska.

 

Aké povinnosti sú spojené s novým trvalým pobytom?

Ako prvý krok je potrebné si ísť nahlásiť nový trvalý pobyt na príslušnú ohlasovňu pobytu. Následne si viete ihneď požiadať o zmenu občianskeho preukazu na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ. Výhodou je, že starý trvalý pobyt nie ste povinný odhlásiť osobitne, ale urobí to ohlasovňa automaticky za Vás pri nahlásení nového trvaléo pobytu.

S novým občianskym preukazom a teda s novou adresou trvalého pobytu netreba zabúdať na nahlásenie zmien údajov viacerým subjektom. V prípade ak ste zamestnancom, tak je potrebné nahlásiť zmenu trvalého bydliska Vášmu zamestnávateľovi. Ak ste vedený na Úrade práce, tak samozrejme to nahlasujete aj im. Takisto nesmiete zabúdať, že ak podnikáte, tak Vaše údaje sú vedené aj v jednotlivých registroch, preto zmenu bydliska musíte nahlásiť, poprípade zapísať zmenu. Samozrejme zmena trvalého pobytu sa nahlasuje aj jednotlivým poskytovateľom služieb ako je napr. banka, operátor, dodávatelia energií, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a podobne.

Ak nemáte vlastnú nehnuteľnosť a nechcete riešiť pravidelne problémy so zmenou trvalého bydliska, tak práve pre Vás je vhodná služba virtuálneho trvalého pobytu, ktorá Vám poskytne množstvo výhod za super cenu.

 

logo adresáreň

Pozrite si naše adresy sídiel a trvalých pobytov

Naše sociálne siete: